اختلال جنسی پیر دوستی (Gerontophilia) و فیلم شام آخر

اختلال جنسی پیر دوستی (Gerontophilia) و فیلم شام آخر

در بین اختلالات جنسی با اختلالی مواجه هستیم به نام " اختلال جنسی پیر دوستی " که نوعی گرایش جنسی است که در دختران و پسران جوان به وجود می‌آید و تمایل آن‌ها را برای همیشه معطوف به جنس مخالف مسن می‌دارد و در موارد زیادی این تمایل با خشونت های آزارگرایانه و سادیستیک همراه است.

ادامه مطلب...