سندرم ژیل دولاتوره (Tourette syndrome)

سندرم ژیل دولاتوره (Tourette syndrome)

بر اساس نظامنامه تشخیصی اختلالات روانی (DSM-IV-TR) سندرم ژیل دولاتوره (Tourette syndrome) زمانی برچسب تشخیصی می خورد که شاهد وجود تیک‌های حرکتی متعدد و وجود یک یا چند تیک صوتی در فرد مبتلا باشیم. افراد مبتلا به سندروم توره تیک‌‌های حرکتی و تیک‌‌های صوتی (صدادار) دارند. تیک حرکتی عبارت است از تکان و حرکت غیر ارادی ماهیچه‌‌ها، مانند چشمک زدن یا پلک‌زدن سریع، تکان دادن سر، پرش و تکان بازوها و بالا انداختن شانه‌ها و صاف کردن گلو است.

ادامه مطلب...