اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorders) با تاکید بر جنون آتش‌افروزی (pyromania)

اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorders) با تاکید بر جنون آتش‌افروزی  (pyromania)

کسانی که به این اختلال مبتلا هستند علاقه شدیدی در برپا کردن مکرر حریق عمدی دارند و احساس رضایت پس از انجام عمل آتش افروزی می کنند. این افراد علاقه مندی، شیفتگی و کنجکاوی زیادی نسبت به وسایل آتش نشانی دارند.

ادامه مطلب...