اختلال شخصیت مرزی (Borderline Personality Disorder) و فیلم جذابیت مرگبار

اختلال شخصیت مرزی (Borderline Personality Disorder) و فیلم جذابیت مرگبار

گاهی یک هوسرانی نابجا چه بر سرمان می آورد ... لازم است پیش از ورود به فیام بسیار غم انگیز جذابیت مرگبار (fatal attraction) بر این نکته تأکید کنم که هرگزموجبات آزار و اذیت کسانی را فراهم نکنیم

ادامه مطلب...