اختلال وسواس فکری عملی (Obsessive Compulsive Disorder) و فیلم بهتر از این نمیشه (as good as it gets)

اختلال وسواس فکری عملی (Obsessive Compulsive Disorder) و فیلم بهتر از این نمیشه (as good as it gets)

شستن مکرر دست شناخته‌شده‌ترین علامت یک اختلال وسواس جبری از نوع عملی آن می‌باشد. اختلال وسواس فکری یا عملی (O.C.D)، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارائی می‌انجامد.

ادامه مطلب...